Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Barnstigens Förskola
- Barnet i Fokus

                                          Fönster
På Barnstigens förskola arbetar vi för att alla barn ska känna sig trygga, glada och meningsfulla. Vi visar solidaritet och respekt för varandra, vilket skapar tro till sin egen förmåga. Vi bygger upp en god föräldrakontakt genom föräldraaktiv inskolning. Vid inskolning får föräldrarna en bra insyn i verksamheten, vilket skapar en öppenhet och trygghet.

På förskolan står barnet i fokus.  Vi strävar efter att förstå och se det kompetenta barnet och utmanar dem i lärandet. Vi samarbetar och hjälper varandra vilket skapar en vi känsla. Barnen ges möjlighet att lära och utvecklas, både enskilt och tillsammans med andra i en tillåtande miljö.

Personalen på förskolan tar till vara på varandras olikheter, kompetenser och erfarenheter. För att synliggöra lärandet använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Vi utmanar barnen med frågor och skapar en dialog.