Barnstigens målsättning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
  • Att barnen får en trygg och lärorik tid på förskolan
  • Utevistelse varje dag
  • Ge barnen tid och plats för lek
  • Öppen kommunikation mellan barn, personal och föräldrar