Föräldrasamverkan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Utvecklingssamtal

Vi har utvecklingssamtal en gång/år. Barnet är med på samtalet och blir då delaktiga i sitt lärande.


Syftet med utvecklingssamtalet är utökat inflytande över sitt lärande samt att synliggöra lärandet.

Samtalet utgår från vår verksamhetsplan, barnets pedagogiska dokumentation samt ett antal frågor som föräldrar, barnet och vi pedagoger tänker kring.