Barnstigens förskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Barnstigen är stängd för planeringsdag 18/11.

--------------------------------------------------

Barnstigens förskola är en liten förskola med tre avdelningar. Detta gör att nästan alla barn och föräldrar känner igen både varandra och alla pedagoger vilket i sin tur bidrar till ökad trygghet.


Gården är rymlig och inspirerar till kreativ lek, nära till skogen.
Barnens vistelsetid här på förskolan skall vara rolig, inspirerande och lärorik.
Vi pedagoger är medforskare tillsammans med barnen och tar tillvara på deras tankar och ideer, det inspirerar oss och driver verksamheten framåt.   
Välkommen hit!