Vi som arbetar här

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Pedagogerna på Balsta förskola är organiserade i arbetslag. Vi är två förskollärare och en barnskötare på varje avdelning. Vi har husets poolare som täcker upp vissa timmar på två av våra avdelningar. I köket ansvarar en kock.

Avdelningarna är:

  • Längtan 1-5-årsavdelning

  • Juvelen 1-5-årsavdelning

  • Regnbågen 1-5-årsavdelning

  • Solstrålen 1-5-årsavdelning

Tillförordnad skolchef för förskolan är Anna Olofsson Carstedt och chef för hela barn- och utbildningsförvaltningen är Åsa Lundkvist.

Balsta förskola är en av sju förskolor i enheten Förskoleområde Öster.

Närmaste chef för Balsta förskola är Förskolechef Gunilla Kjellemar.

öster