Balsta förskolas målsättning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi arbetar för att

  •  Barn och föräldrar är trygga, delaktiga samt känner inflytande i förskolan. 
  •  Tillsammans med föräldrarna hjälpa barnen att utifrån sin egen formåga   utvecklas till trygga, hänsynsfulla  människor med social, emotionell, motorisk och intellektuell kompetens.
  • Miljön är utformad så att den väcker nyfikenhet, fantasi och lust till lek och lärande.
  •  Alla barn ska trivas och uppleva förskolevistelsen rolig och glädjefull.
  •  Flickor och pojkar ges samma möjligheter till utveckling, social kompetens, gjädje och utmaningar.

Vi ser fram emot  en rolig och givande tid med era barn på Balsta Förskola..

Mål