Verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Projekt: Under 2016/2017 kommer vi att arbeta med projektet "Vem är jag?". I detta projekt kommer barnen få möjlighet att uttrycka sig genom flera olika uttrycksformer, till exempel rita, måla, skapa med lera, rörelse, sång och musik. Vi kommer att dansa till olika rörelsesånger, göra hand - och fotavtryck, rita självporträtt med mera. Genom detta projekt är målet att barnen ska öka sin självkänsla och utveckla sin identitet, samt lära sig samarbete och känna gemenskap med sina kamrater. Vi kommer också kunna fånga varje barns intresse genom att vi utgår från barnen genom hela projektet. Vi kommer kontinuerligt dokumentera projektet, dessa dokumentationer kommer sitta uppe på förskolan samt i barnens bra-pärmar.

Temaarbete Grön flagg: Naturens kretslopp
Under 2016/2017 kommer vi att fortsätta arbeta med grönflagg-målet naturens kretslopp. Vi tänkte nu att vi skulle fokusera på detta projekt framförallt när vi är i skogen. Vi kommer att välja ut ett "kompis-träd" som vi följer genom de olika årstiderna/naturförändringarna som sker. Barnen kommer att få plocka med sig material från skogen/trädet som vi kan pyssla med på förskolan. Vi dokumenterar förändringarna tillsammans med barnen och reflekterar tillsammans med barnen om vad som händer i naturen.

Så här kan en dag se ut på Bullerbyn Blå:

Våra dagar tillsammans ser lite olika ut. På måndagar (förmiddag) är det alltid gemensamma aktiviteter tillsammans med övriga avdelningar, oftast ute. Barnen får möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med de andra barnen på förskolan. Övriga dagar startar vi ofta med en morgonsamling efter frukost, där vi pratar om vilken dag det är och vilka barn som är på förskolan respektive hemma just idag. Därefter delar vi barnen i mindre grupper. Detta är något vi gör under hela dagen, för att skapa en trygg och lugn miljö för barnen att vistas i. Vad vi gör i våra grupper är lite olika, ibland arbetar vi med våra projekt och ibland är det andra aktiviteter som står på schemat för dagen. Vi arbetar för att erbjuda barnen så mycket som möjligt av det vi har på förskolan!

Vi arbetar kontinuerligt utifrån barnens egna intressen. Vi erbjuder barnen olika aktiviteter som de får välja mellan för att hitta just vad de tycker om att göra. Det finns även gott om tillfällen för fri lek där barnen själva kan välja aktiviteter och komma med idéer på vad vi kan göra.