Verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 Vår verksamhet utgår ifrån barnens behov. Omsorg, trygghet, utveckling och lärande präglar vår verksamhet. Miljön är utformad utifrån barnens intresse.

Matematik i Förskolan
Här tränar barnen bland annat matematik de öser och häller. Ser vad som flyter/sjunker. Hur mycket vatten får plats i deciliter/liter mått?

 

Fingermålning
Vi tar tillvara på barnens kreativitet. Skapande material finns tillgängliga så att barnen kan skapa när lusten faller på.