Verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Mattisborgen vill vi att alla barn och föräldrar ska känna sig välkomna när de kommer till oss. Därför är bemötandet på morgonen och eftermiddagen viktiga för oss. Vårt hus ligger som en egen modul på förskolegården.

Vi använder hela huset för alla barn som är i åldrarna 4 till 5 år. Våra rum utnyttjas till olika aktiviteter och utmanar barnen i de ämnen som är för tillfället aktuellt i barngruppen. Aktiviteterna som vi genomför är kopplade till vår Lokala verksamhetsplan och Läroplanen för förskolan 98/10.

Pysslerum
I ett av våra rum har vi en verkstad för pyssel. Här får barnen själva utmana sig i sin kreativitet och tillsammans finna lösnigar på vilket material och konstruktion de ska göra.
Kompisbok  
Vårt första tema denna höst är att tillsammans med barnen komma fram till hur vi vill att en bra kompis är. Till vår hjälp använder vi oss av Natur och Kulturs Kompisböcker. Materialet innehåller böcker i olika ämnen, stora kort med samma bild som på böckerna med handledning för pedagogerna och två handdockor, Kanin och Igelkott. Det är om Kanin och Igelkott som böcker handlar om.