Utvecklingssamtal

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Utvecklingssamtal

Tillsammans med barnen
 

Vårt syfte med utvecklingssamtal tillsammans med barnet är att barnet själv får redogöra för sin vardag och själv få synliggöra processerna av sitt lärande och sin utveckling från 1-6 år. Barnen blir delaktiga och ges möjlighet att komma med egna förslag/lösningar på vidareutveckling.

Genom att till exempel
• titta i BRA-pärmen och reflektera över dokumentationerna eller
• titta på bildspel eller
• svara på intervjufrågor.
 
Tillsammans hjälps vårdnadshavare och pedagoger åt att stötta barnen i deras berättelse och sätta ord på t.ex. händelser, känslor, lärande och utveckling.