Inne/Ute miljön

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Miljön på förskolan utformas efter barngruppens intressen och behov, därför ser avdelningarna olika ut. Det gemensamma för alla avdelningar är att miljön är barnanpassad d.v.s möbler där barnen själva kan nå det material som de vill ha.

Alla avdelningar har även en ateljé/skaparhörna.

 

Miljön ute på gården har stora ytor för lek. Vi använder oss även av miljön utanför gården som består av skog och mindre skogspartier. Även skolans områden, som ligger i anslutning till förskolan, används av oss.