"Bra-pärmen"

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Varje barn har en egen pärm där deras lärande och utveckling synliggörs.

Denna pärm följer barnet hela dess tid i förskolan. I pärmen sitter dokumentationer av olika slag. Det kan vara teckningar, projekt som barnet har varit med i, dokumentationer som visar barnets lärande och utveckling, dokumentationer som visar hur vi arbetar med demokrati på förskolan.

Pärmen är med på utvecklingssamtal tillsammans med barn och föräldrar.