Om oss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På Ärla Förskola är vi 23 i personalstyrkan och två kokerskor.

Vår verksamhet utgår från barnens behov och intressen. Ett av våra styrdokument är Läroplanen för förskolan 98/10 (Lpfö 98/10).

Vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat.

Ärla Förskola är Grön Flagg-certifierade. För att behålla certifikatet arbetar vi med olika områden utifrån hållbar utveckling.

Varje barn har en egen portfoliopärm, som vi kallar för "Bra-pärmen".