Utvecklingssamtal

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

VI erbjuder utvecklingssamtal minst 1 gång/år. 

På samtalet har vi med "Bra-pärmen" där barnets intressen och utveckling/lärande synliggörs. Vi vill gärna att barnet är med på detta samtal för att själva berätta om sin vardag i förskolan.  

Klicka här så får du mer information om "Bra-pärmen"