Underlag inför utvecklingssamtal

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Följande områden är hämtade från Läroplanen för förskolan 98/10 (lpfö 98/10) och används som underlag för oss pedagoger inför utvecklingssamtalen. Samtalen sker tillsammans med barnen och vårdnadshavare.

 

Trygghet
Hur och när visar barnet sin förmåga att uttrycka sina åsikter/säga ifrån/ta för sig?
Hur och när visar barnet att hon/han känner trygghet i sin identitet/ få vara sig själv?

Demokrati
Hur och när får barnet möjlighet att påverka sin situation/få göra fria val/få prova på? 

Lärande
Hur och när visar barnet nyfikenhet? Hur visar barnet sin lust och förmåga att leka och sin förmåga att lära?
Vad och vilka visar sig barnet extra intresserad av just nu -  kamrater/lekmiljö/lekaktivitet?
Hur visar barnet glädje att delta i lekarna/projektarbete? 

Empati
Hur och när visar barnet ansvar för sina handlingar/kunna känna in i en annan människa/ lyssna på andra/ reda ut konflikter?
Hur och när visar barnet respekt/hänsyn för andra? 

Jämställdhet
Hur och när får barnet samma möjlighet att leka/välja aktivitet/bjuda in kompisar i leken oberoende om det är en flicka/pojke?