Valen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Valen


Venyar höst 

Avdelningen Valen på Årby Förskola är en mångkulturell syskonavdelning där det finns plats för  23 inskrivna barn. Barnen på Valen är mellan två och fyra år. Vi som arbetar här är en  förskollärare och en heltidsanställd barnskötare.

Vi på Valen arbetar efter de mål och riktlinjer som finns i läroplanen. Utomhusvistelse varje dag prioriteras och vi använder oss medvetet av den fria leken för att främja barnens utveckling och lärande. Orsaken till att vi lägger stor vikt på den fria leken är på grund av att i leken och det lustfulla lärandets olika former stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till symboliskt tänkande samt förmågan att samarbeta och lösa problem.

Vi använder medvetet vardagliga situationer till att stödja och stimulera barnens språk.

 

Vi som arbetar på Valen heter: 

Carina Amsköld Barnskötare                                                            
Eva Lindstrand Förskollärare 

Du når oss på  telefon: 016 - 710 88 65

                                 Sms: 070 -086 21 71