Gäddan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 Gäddan

Webbilder Gäddan

 Vi jobbar mycket med att utvecka barns språk, begrepp och självkänsla.

Avdelningen Gäddan på Årby Förskola är en förskolegrupp med upp till cirka 20 barn i åldern 2-4 år. På avdelningen arbetar en förskollärare och en barnskötare. 
På Gäddan arbetar vi som övriga förskolor efter mål och riktlinjer som finns i läroplanen. Eftersom barngruppen är mångkulturell jobbar vi medvetet med att utveckla barnen i det svenska språket. Vi använder oss av konkret material som visar barnen orden som finns i sånger, sagor och ramsor för att ge barnen ett rikt språk.

Vi som arbetar på Gäddan heter

Helena Malm Förskolärare

Inger Källman Barnskötare (resurs)


Har du frågor når du oss på telefon:016 – 710 88 62

                                                     Sms 070 - 086 21 74