Bamse

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Webbilder

Nallarna passar på att köra stora bilen när barnen leker ute.

Bamse
 

Avdelningen Bamse är en småbarnsavdelning för barn mellan 1 till 2,5 år. Som mest  är det 17 barn inskrivna på avdelningen och då har Bamse tre personal, som arbetar heltid, 40 timmar vardera i veckan.

För oss är det viktigt med utevistelse för barnen, så vi är ute minst en gång per dag. Leken är också av stor betydelse för barnens utveckling. Bamse är en mångkulturell småbarnsavdelning, så därför är språk och kommunikation en stor del av vårt arbete.

Vi lyfter även fram vikten av vardagspedagogik under barnens vistelse på Bamse.

Vi vill att föräldrar och barn känner sig välkomna och delaktiga i vår verksamhet.

 

Vi som arbetar på Bamse är:

Kristina Dahlberg                                     Förskollärare

Samar Rafat-Matti Förskollärare    
Alaa Alamiri  Barnskötare (vikarie)

 

Avdelningens telefonnummer är 016 - 710 88 60

                                                   Sms: 070 - 086 21 75