Våra mål

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Webbilder

Vi stolta över vår utemiljö som erbjuder utrymme för alla barn att kunna leka utan att bli störda av andras lek.

 

Vår verksamhet på Årby förskola är liksom all annan förskoleverksamhet målstyrd.

 

Läroplanen är nationell och bestämd av riksdagen.

Skolplanen är gemensam för alla skolformer i Eskilstuna kommun.

Barn  och ungdomsnämndens verksamhetsplan är ett förtydligande av hur läroplanen och skolplanen skall genomföras i skolor och förskolor i Eskilstuna.

Vi har även på vår förskola lyft fram några punkter som vi tycker beskriver vad som är speciellt viktigt för oss.