Det här är viktigt för oss på Årby förskola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Det här är viktigt för oss på Årby förskola

 

Ditt barn och du ska känna er trygga och välkomna i vår verksamhet.
Ditt barn ska ha en rolig och lärorik vistelse på vår förskola.
Ditt barn skall varje dag mötas av engagerade pedagoger.    

 

Webbilder    

                                     
• Ditt barn och du skall känna er trygga och välkomna i vår  verksamhet

Vi satsar på inskolningen eftersom den ger :
Ditt första intryck av oss och verksamheten. Vi lär av varandra om ditt barn och hur ni gör hemma och vi gör här. Det leder till att du blir delaktig i vår vardag och skapar relationer mellan ditt barn, dig och oss.

Vi utnyttjar inskolningsstöd/tolk när så behövs så att vi förstår varandra.

Vi ger de som kommer till oss ett professionellt, positivt och varmt bemötande.
 
Vi vuxna finns alltid i närheten av barnen och ger dem tid till tröst, omsorg och samtal.

Struktur och rutiner ger barnen möjlighet att förstå och påverka sin dag.

När du som förälder känner dig trygg blir ditt barn det också.


• Ditt barn ska ha en rolig och lärorik vistelse på vår förskola.

Vi kompletterar barnets värld med inspiration och utmaningar för huvud och kropp.

Vi söker efter och använder det som ger barnet nyfikenhet, lust och glädje i vår vardag.


• Ditt barn skall varje dag mötas av engagerade pedagoger.

Vi ser varje barns möjligheter och engagerar oss i det enskilda barnet och barngruppen.

Vid den personliga kontakten med den som hämtar barnet varje dag, berättar vi alltid något om dess dag hos oss.

Verksamhetsplanering förskoleområde 3 2012/13