Förskole(kn)appen

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Förskole(kn)appen - e-tjänst och app för dig som har barn i förskolan

Med Förskole(kn)appen får du som vårdnadshavare möjlighet att via lättanvända mobila tjänster följa ditt barns dag på förskolan. Personalen får mer tid till att vara med barnen genom att administrativa arbetsuppgifter kan minskas.    

För att få tillgång till Förskole(kn)appen behöver du första gången logga in på tjänsten via din dator. Inloggning sker med e-legitimation, ett snabbt, säkert och allt vanligare inloggningssätt för e-tjänster på internet.Du som inte har e-legitimation ansöker om det till exempel hos din bank.

När du loggat in fyller du i dina användaruppgifter samt lägger in ett användarnamn och lösenord som du behöver för att kunna använda Förskole(kn)appen via appen i din smartphone eller lärplatta.

Appen till Förskole(kn)appen laddar du ner till din smartphone från App Store eller Google play genom att söka efter "hypernet direkt förälder".

Funktioner i Förskole(kn)appen och i appen

  • Registrera ditt förskolebarns grundschema (enbart på webben via datorn)

  • Registrera avvikelser i ditt förskolebarns grundschema (enbart på webben via datorn
  • Registrera eventuell frånvaro (både på webben via datorn och i appen)

  • Registrera eventuell ledighet (både på webben via datorn och i appen)

I Förskole(kn)appen ska du som vårdnadshavare registrera ditt barns grundschema på förskolan. Du behöver logga in med e-legitimation på webben för schemaändringar går inte att registrera via appen.

Observera att du bara ska lämna in nytt schema om förändringen är på fyra veckor eller mer!

Till inloggning med e-legitimation

Till inloggning med sms

 Information om personuppgiftslagen för dig som använder Förskole(kn)appen.

Förskole(kn)appen är till för dig som redan har förskoleplats. För dig som vill söka förskoleplats finns vår e-tjänst för barnomsorg.

instruktionsfilmer som visar hur du använder Förskole(kn)appen

Så här loggar du in i Förskole(kn)appen på webben:

 

 Så här använder du Förskole(kn)appen i appen:

 

Så här registrerar du ditt barns schema i Förskole(kn)appen: