Förskolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna kommuns kommunala förskolor är organiserade under två förvaltningar - Torshälla stads förvaltning och barn- och utbildningsförvaltningen.

Sju förskolor tillhör Torshälla stads förvaltning.

Förskolorna under barn- och utbildningsförvaltningen är organiserade i sex större förskoleområden med ansvariga förskolechefer. Ansvarig är skolchef för förskolan Anna Olofsson Carstedt. Till förskolan är även två verksamhetsutvecklare och sju pedagogikutvecklare kopplade.

Nedan kan du se vilka förskolor som ingår i respektive förskoleområde

Centrum

Tallåsen, Strigeln, Strigeln pedagogisk omsorg ("nattis"), Krongatan, Tunavallen, Rademachergatan, Källgatan, Nyforsgatan

Söder

Berga, Mesta, Lagrådsgatan, Fogdegatan, Stenby, Fröslundavägen

Kompassen (landsbygden)

Tegelviken, Kjula, Ärla, Hällberga, Barnstigen, Hållsta, Vreta, Gillberga, Hammargärdet

Väster

Ekenhillsvägen, Gustavsborgsvägen, Edlingevägen, Blåklocksvägen, Flöjtvägen, Norrvallavägen, Snickarvägen

Norr

Salvägen, Skiftingehus, Årbygatan, Prästängen, Nålmakaren/Sundbyvägen, Västergatan

Öster 40 avdelningar

Balsta, Djurgården, Stensborgsgatan, Kälkbacksvägen, Hattmakaren, Syrenen, Odlaren