Män i förskolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Välkommen till nätverket
Män i förskolan!

"Det är viktigt att redan i förskolan synliggöra för flickor och pojkar att kön inte ska vara avgörande i val av yrke. Därför är det av betydelse att visa att såväl kvinnor som män kan arbeta som förskollärare och barnskötare."
(Regeringsbeslut II:6 2011)

Män i förskolan

Vi är ett nätverk som strävar efter att öka samt behålla andelen män som arbetar inom förskolan.

Riksgenomsnittet när det gäller antalet manliga pedagoger i förskolan är idag ca 2.8 %. Detta är något vi hoppas kunna ändra på. Manliga nätverk kring män i förskolan har funnits i Eskilstuna kommun i olika skepnader under ett flertal år. Målsättningen har varit densamma under alla år, att öka och behålla andelen manliga pedagoger i förskolan.

Efter att det uppmärktsammats att Norge lyckats komma upp till 10 % män som arbetar inom förskolan så gjorde representanter för Män i förskolan ett studiebesök i staden Drammen där ett möte skedde med Norges motsvarighet:

Lärdomar från besöket ledde till att Män i Förskolan utvecklade sin struktur till två tydliga målsättningar nämligen Rekrytera samt behålla män i förskolan.

Nätverket Män i förskolan arbetar aktivt genom att besöka
gymnasieskolor för att informera om hur det är att arbeta inom
förskolan.

Nätverket Män i förskolan arbetar för att behålla de män som börjar arbeta inom förskolan samt de som börjar på förskollärarutbildningen. Forskning visar att många män väljer att byta karriär efter att de har börjat arbeta inom förskola, detta kan bero på många olika faktorer. Nätverket kommer att ha återkommande aktiviteter såsom exempelvis fortbildning, diskussioner och föreläsningar.