Förskoleklass

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 

Förskoleklass i grundskolan erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.

Syftet med förskoleklass är att den ska förbereda sexåringar för skolstarten. Skolformen fungerar som en brygga mellan förskolan och skolan. Förskoleklass är kostnadsfri för familjen.Förskoleklass

Undervisningstiden omfattar minst 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året. I normala fall pågår undervisningen i förskoleklass under morgon och förmiddag, och sträcker sig även över lunchen. På eftermiddagen är det fritids som gäller för barn som behöver fortsatt barnomsorg. 

Förskoleklassen tillhör grundskolan rent organisatoriskt. Man följer grundskolans läroplan och håller också till i anslutning till grundskolans lokaler.

Vill du läsa ett reportage om hur en vanlig dag i förskoleklass kan se ut? Klicka här. 

Mer information om föreskoleklass kan du hitta hos den skola där barnet ska gå. Se rubriken grundskolor.