Skattkistan, Kvicksund

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I en trygg och lugn hemmiljö, vill jag ge barnen möjlighet till en rolig och lärorik verksamhet som ger utmaningar utifrån barnens kunskap, mognad och ålder. Barngruppen kommer att bestå av 5-6 barn i åldern 1-5 år.

Som dagbarnvårdare vill jag lyfta fram och stärka barnens nyfikenhet och upptäckarglädje genom lek och ett lustfyllt lärande.

Jag strävar efter att arbeta utifrån ett barnperspektiv där barnet är i centrum. Med hänsyn till barngruppens olika behov och förutsättningar planeras verksamheten men också med förskolans läroplan som riktlinje.

Året om tillbringar vi mycket tid utomhus, då det stärker hälsan och rörelseutvecklingen.

Välkommen till Skattkistans verksamhet!