Starta fristående verksamhet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, pedagogisk omsorg samt fristående fritidshem.
(2 kap. 5 § skollagen 2010:800)

Skolpengen är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av verksamhet föräldrarna väljer, i kommunal eller privat regi och syftet är att ge föräldrar fler möjligheter och alternativ för att ordna sin barnomsorg.

Börja med att läsa Riktlinjer för prövning av bidrag.

Du som vill bedriva och få rätt till bidrag för pedagogisk omsorg ska ansöka om detta hos Utbildningsinspektionen. Gör ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg via blanketter som hämtas här.

För dig som ska arbeta i fristående familjedaghem krävs utbildning eller erfarenhet. Dagbarnvårdaren och personal ska ha grundläggande utbildning när det gäller barnkunskap och pedagogik och/eller erfarenhet av arbete i barngrupp från förskola eller fritidshem.

För att starta ett flerfamiljssystem krävs att två eller tre familjer bildar en ekonomisk förening eller ett handelsbolag. Företaget anställer en barnskötare/pedagog som tar hand om ”företagets” barn.

Dessa handlingar ska skickas med din ansökan för att den ska kunna handläggas:

  • Verksamhetens inriktning eller idé och verksamhetsplan, som du skriver utifrån gällande styrdokument:
    Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg, Läroplan för förskolan
  • F-skattebevis - skatteverket
  • Likabehandlingsplan 
  • En skiss över bostaden och hur den ska disponeras för verksamheten. 
  • Översiktlig kalkyl för det första verksamhetsåret  
  • Registerutdrag på huvudmannen enligt 1998:620 i obrutet kuvert

 

När din kompletta ansökan kommit in till kommunens utbildningsinspektion är handläggningstiden cirka 4 månader.

Skicka din ansökan till:

Eskilstuna kommun
Kommunledningskontoret
Utbildningsinspektionen

631 86 Eskilstuna