Humlan, Kvicksund

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

På familjedaghemmet Humlan erbjuder jag utveckling och lärande i en lugn och trygg miljö.  Att ta tillvara på barnets egen kunskap, ålder och mognad och bygga vidare på dem är viktigt för barnets självkänsla.  Jag vill också väcka barnets nyfikenhet och lusten till lärande genom leken som är en förutsättning till utveckling och lärande.

Verksamheten planeras utifrån barngruppens olika behov och förutsättningar, där också läroplanen för förskolan ligger till grund. Barngruppen kommer att bestå av upp till 6 barn i åldrarna 1-5 år.

Vi på Humlan tillbringar mycket tid utomhus och i naturen, där barnen får lära sig hur vi ska vara rädda om allt levande och hur vi ska vårda vår skog, natur och djur. Samtidigt som barnen får hälsan på köpet, genom att röra sig i natur och skog, så främjas deras rörelseutveckling.

På Humlan får barnen en bra balans mellan aktivitet, vila, näringsriktig mat och rutiner. Läs gärna mer på min hemsida: www.humlansdaghem.se 

Välkommen till Humlans verksamhet!