Blanketter

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Ansökan

För ansökan till barnomsorgen ska du använda e-tjänsten.  Det finns inga pappersblanketter.

 

Specialkost

Om barnet är i behov av specialkost, är det viktigt att förskolan känner till detta. Fyll i intyget och lämna det till måltidspersonalen alternativt förskolepersonal.

Specialkostblankett

 

Försäkring

Eskilstuna kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador och omfattar bland annat alla kommunens förskole- och skolbarn dygnet runt (gäller även enskilda förskolor och friskolor).

Elever inom Komvux och SFI är försäkrade under skoltid. Försäkringen gäller även för personer inom LSS, barn i kontakt- och familjehem, barn och ungdomar i omsorgsverksamhet dygnet runt.

Försäkringen gäller under perioden 2014-04-01--2017-12-31.

Här kan du hämta försäkringsbesked och skadeanmälan

 

Starta fristående verksamhet

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag Enskild verksamhet 091123.pdf

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag Pedagogisk omsorg 091123.pdf

Anmälan om förändrade villkor hos huvudman för fristående förskola