Eskilstuna kommun
19 april 2014 06:26

Blanketter

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Ansökan

För ansökan till barnomsorgen behöver du inte skriva ut någon pappersblankett. Istället ska du använda e-tjänsten.

 

Specialkost

Om barnet är i behov av specialkost, är det viktigt att förskolan känner till detta. Fyll i intyget och lämna det till måltidspersonalen alternativt förskolepersonal.

Specialkostblankett

 

Försäkring

Eskilstuna kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Europeiska. Försäkringen gäller vid olycksfallsskador och omfattar skoltid och fritid för barn och ungdom inom förskola/skola (gäller även enskilda förskolor och friskolor).

Elever inom Komvux och SFI är försäkrade under skoltid. Försäkringen gäller bl.a även för personer inom LSS, barn i kontakt- och familjehem, barn och ungdomar i omsorgsverksamhet, personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Försäkringen gäller under perioden 2011-04-01--2014-03-31.

Här kan du hämta försäkringsbesked och skadeanmälan

 

Starta fristående verksamhet

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag Enskild verksamhet 091123.pdf

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag Pedagogisk omsorg 091123.pdf

Anmälan om förändrade villkor hos huvudman för fristående förskola

Skriv in ovanstånde text i rutan nedan