Avgiftskontroll

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Betalade du rätt barnomsorgsavgift?

Eskilstuna kommun genomför varje höst en avgiftskontroll av familjer som har barnomsorg. De inkomstuppgifter familjen lämnat till oss kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Föräldrar har ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Vi vill med kontrollen nu följa upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt med återbetalning som krav.

Kontrollen genomförs under hösten

Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite skickas en retroaktiv faktura ut som ska betalas inom 30 dagar. Om du betalat för mycket görs en utbetalning till dig snarast.

Vi genomför kontrollen två år bakåt i tiden, eftersom Skatteverket ännu inte har inkomstuppgifterna för fjolåret sammanställda.
 

Har du frågor kontakta Eskilstuna direkt på telefon 016-710 10 00 eller skicka  e-post till eskilstunadirekt@eskilstuna.se