Så tycker föräldrar och barn om förskolan och skolan

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Kommunen har varje år sedan 2002 delat ut ett frågeformulär till barn, elever och föräldrar.

Resultat från årets enkätundersökning ligger nu ute på varje förskolas och skolas webbsida.

En sammanfattning av hela förskolans barn- och föräldraenkät hittar du här.

En sammanfattning av hela grundskolans föräldraenkät hittar du här.

Om du vill se en sammanfattning av föräldrars-, barns- och elevers bedömning av en enskild förskola eller skola kan du gå till Förskolor eller Grundskolor och söka upp den förskolan eller skolan du är intresserad av. Välj sedan "Resultat och kvalitet" - "Enkätresultat" i vänstermenyn.