IT-skolan - samarbete mellan Eskilstuna kommun och näringslivet

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

lärare IT-skola

Bilden visar några av de lärare och IT-konsulter som kommer hålla i lektionerna under hösten.

IT-skolan är ett pilotprojekt där skola och näringsliv arbetar tillsammans för att öka den digitala kompetensen hos elever och stimulera till utbildning inom IT och teknik. En permanent IT-skola för elever i såväl kommunala som fristående skolor planeras till hösten 2017.

Syftet är att väcka och utveckla IT- och teknikintresset hos unga på ett tidigt stadium och att visa dem vilket behov och bredd som finns på arbetsmarknaden i Eskilstuna inom detta område. Det är även meningen att de ska etablera en tidig relation med näringslivet.

– IT-kompetens är en av nyckelfaktorerna i framtiden och det känns som ett spännande samarbete mellan skola och näringsliv, säger Åsa Lundkvist, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Skogsängsskolan och Stålforsskolan först ut
I pilotprojektet deltar totalt cirka 70 elever från årskurs 2 och 4 på Skogsängsskolan och årskurs 8 på Stålforsskolan. Eleverna får undervisning en gång per vecka under höstterminen där både lärare från skolan och en IT-konsult från näringslivet håller i lektionerna. 

Inför starten har lärare och IT-konsulter tillsammans planerat för höstens lektioner.

– Det har varit lärorikt och samarbetet har fungerat väldigt bra. Under hösten kommer vi löpande utvärdera och utveckla undervisningen. Företagen visar stort engageman och ser fram emot satsningen som kommunen gör, säger Magnus Ollén som är en av lärarna i IT-skolan.

Projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Volvo Group IT, CGI, Precio Fishbone, Viaduct, Office-IT Partner, Columbird, EVRY och Atea.

– Slår pilotprojektet väl ut är tanken att implementera IT-skolan på fler skolor. Hur denna skola kommer att organiseras är ännu inte klart, berättar, Åsa Lundkvist.