Kulturpolitiskt program

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Mönster kultur

Var med och påverka!
"Eskilstuna växer tillsammans! Kulturpolitisk handlingsplan 2012-2015" håller på att utvärderas. Parallellt pågår arbetet med att ta fram en ny, reviderad version som ska gälla från 2016.

Föreningsliv, kulturaktörer och allmänhet bjuds in i arbetet.

Vad ska kommunen och andra satsa på de närmaste fem åren?
Formulär - Tyck till om framtidens idrott och kultur i Eskilstuna

Dialogvecka på filialer och mötesplatser
Vecka 40 genomfördes en dialogvecka på stadsbibliotekets filialer och mötesplatser, Palatzet i Skiftinge och medborgarkontoret i Torshälla. Allmänhetens synpunkter kommer att tas med i det fortsatta arbetet med den nya kulturpolitiska handlingsplanen.

Läs mer: Dialogvecka om framtidens kultur och idrott