Kulturpolitiskt program

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Kulturen utvecklar Eskilstuna!

Kulturen utvecklar Eskilstuna

Eskilstuna växer tillsammans - kulturpolitisk handlingsplan 2012-2015

Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångspunkten i arbetet för att utveckla Eskilstuna som kulturstad. Kulturpolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommunkoncern innehåller inriktningen för det kulturpolitiska arbetet fram till 2015.

I arbetet med att ta fram handlingsplanen har en bred dialog förts med föreningar, näringsliv och fokusgrupper med ungdomar, ledare, aktiva kulturutövare och Eskilstuna kommuns medborgarpanel.

Uppföljning av handlingsplanen görs av kommunstyrelsen 2015.