Rothoffsparken

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Körsbärskornell - Cornus mas
Körsbärskornell i full blom i Rothoffparken. Foto: Park- och naturavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen

En kulturminnespark
Rothoffsparken som är stadens äldsta anlagda park är också en kulturminnespark med en botanisk inriktning. Parkens syfte är bland annat att lära och inspirera om växter. Därför är artrikedomen hög och har uppskyltade sortiment av bland annat: 

  • sommarblommor
  • perenner
  • rhododendron
  • kryddor
  • rosor
  • prydnadsbuskar
  • bär
  • frukter 
  • exotiska träd

Rothoffsparkens innehåll
Rothoffsparken är en av våra populäraste parker. Parken är en grön skyddad oas omgärdad av stora ekar. De stora öppna gräsytorna används flitigt för picknick och kubbspel.

I parken finns även en tillgänglighetssanpassad lekplats med djungeltema (från 2013), ett woodlandinspirerat entréområde (från 2012), ätbara partiet "Smultronstället" (från 2009), apiarium, karpdammar, turistbyrån och ett kafé.

Apiarium
Apiarium är latin och betyder "plats där bin bor". I Rohoffsparken har vi sedan juni 2016 en visningskupa som det bor honungsbin i. Kupan sitter fast på konsturktion bestående av tre väggar för att besökare inte ska störa bina och bina inte kan störa besökarna.

Bin är våra främsta pollinerare, de befruktar växter så att de kan få frukt och bär som både vi, fåglar, insekter och andra djur kan äta av. Därför är bin väldigt viktiga för ett liv på jorden. Bin pollinerar mer än en tredjedel av all mat vi äter.

Var?
Parken har sin norra sida utmed Eskilstunaån och den nås från Tullgatan, Stallgången och Rothoffsvägen.

Nyfiken på parkens träd? Här finns en karta:

Trädkarta Rothoffsparken
Klicka på bilden för att se den i större format.
Skriv gärna ut den och ta med till parken.