Rothoffsparken

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Körsbärskornell - Cornus mas
Körsbärskornell i full blom i Rothoffparken. Foto: Park- och naturavdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen

Rothoffsparkens entré

Vi har skapat en helt ny entrémiljö till parken. 2012 ersattes gräsmattan med slingrande gångar, nya sittplatser och rabatter med örter, perenner, buskar och träd. Exempel på några av de cirka 80 nya sorters växterna är: hängbok, slöjgran, japanskt gaffelolvon, magnolior, katsura, kopparlönn, ormbunkar, ormöga, nävor, funkior, drakmynta, julrosor, treblad, spetsmössa, myskmadra mfl.

En kulturminnespark

Rothoffsparken som är stadens äldsta anlagda park är också en kulturminnespark med en botanisk inriktning.
Parkens syfte är att lära och inspirera om växter. Därför är artrikedomen hög och har uppskyltade sortiment av bland annat: 

  • sommarblommor
  • perenner
  • rhododendron
  • kryddor
  • rosor
  • prydnadsbuskar
  • bär
  • frukter 
  • träd

Parken som har något för alla

Rothoffsparken är en av Eskilstunas mest använda parker, kanske för att det finns något för alla här. De stora öppna ytorna används flitigt bland annat  för kubbspel och picknick m.m.

I parken finns även karpdammar, en funktionsanpassad lekplats, boulebana, restaurang och ett kafé. Parken används även till lugnare konserter.

Var?

Parken har sin norra sida utmed Eskilstunaån och den nås från Tullgatan, Stallgången och Rothoffsvägen.

Nyfiken på parkens träd? Här finns en karta:

 

Trädkarta Rothoffsparken
Klicka här för att se kartan i större format. 

Tips - skriv gärna ut kartan och ta med till parken: Trädkarta Rothoffsparken.