Parker i Eskilstuna

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här kan du läsa om Eskilstunas fina parker och lummiga grönområden, få tips om vad som är på gång, var lekplatserna finns och mycket annat.

Våren är här!

Nu finns det fullt av olika sorters lökar, blommor och buskar som blommar i våra parker! Ut och njut!

Körsbärskornell - Cornus mas
Fotograf: Hanna Nordin

Vit scilla - Scilla siberica 'Alba'
Fotograf: Hanna Nordin

Hassel - Corylus avellana
Fotograf: Hanna Nordin

Scilla - Scilla siberica
Fotograf: Hanna Nordin

Körsbärskornell - Cornus mas
Fotograf: Hanna Nordin

Snödroppe - Galanthus nivalis
Fotograf: Hanna Nordin

Vintergäck - Eranthis hyemalis
Fotograf: Hanna Nordin

Vårkrokus - Crocus vernus
Fotograf: Hanna Nordin

Vit scilla - Scilla siberica 'Alba'
Fotograf: Hanna Nordin

Vårlök - Gagea lutea
Fotograf: Hanna Nordin

Parken ett viktigt stadsrum!

Parken är en av stadens viktigaste offentliga platser och har en oöverträffad roll som mötesplats för människor i alla åldrar. Den fungerar som en plats för samvaro, för enskild vila och avkoppling, men också för lek och spel. Den kan också vara en plats man besöker på sin färd till och från sitt arbete.

Servicedeklaration

Stadsbyggnadsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning ansvarar för kommunens parker, grönområden och lekplatser i offentliga utemiljöer. I ansvaret ingår också utegym, hundlekparker, skräpkorgar och utsmyckning.

Du kan förvänta dig av oss att:

 • alla våra anläggningar sköts och städas regelbundet
 • vi i planering och skötsel av utemiljöer beaktar behov såsom tillgänglighet, trygghet och attraktivitet
 • vi förser miljöer såsom mötesplatser och promenadstråk med bänkar och skräpkorgar
 • Eskilstuna och Torshällas centrala delar får blomsterutsmyckningar
 • vandalisering polisanmäls och åtgärdas
 • allvarliga fel åtgärdas omgående
 • lekplatser säkerhetsbesiktigas årligen
 • vi bemöter dig respektfullt och professionellt
 • vi tar emot dina förslag och synpunkter på förbättringar

Vi förväntar oss att du:

 • hjälper oss med felanmälning om du upptäcker skada eller annat fel
 • använder våra skräpkorgar
 • tar hand om ditt eget trädgårdsavfall
 • plockar upp efter din hund

Tillsammans skapar vi en attraktiv miljö!