Beställning - skola

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan
Skola
Årskurs
Lärare/beställare
Telefon
Epost
 För elever med lässvårigheter kan vi ladda ner ett urval av talböcker (DAISY-böcker) på beställning
 

 
 Lyssnarböcker i andra format (CD och MP3) finns också för alla elever
 

 Boklådor
 
Kompletterande skönlitteratur till historia: 


Kompletterande skönlitteratur till geografi: 
Skönlitteratur inom följande områden: