Länktips - musikarkiv

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Blekinge musiksamlingar
Syftet är att bevara och tillgängliggöra Blekinges musikarv i ett arkiv. Inriktar sig på alla genrer inom musiken.

SKAPs arkiv
Databas för äldre svensk populärmusik och jazz i notutgåvor och manuskript.

Smålands Musikarkiv
Arkivets primära mål är att vara en källa och en kunskapsbas för forskning inom och utveckling av det regionala musiklivet. Arkivets samlingar omfattar musik från både Småland och angränsande landskap.

Svensk mediedatabas. Kungl. biblioteket
Sveriges nationalarkiv för ljud och rörlig bild. Har det nationella arkivansvaret för radio- och TV-program, filmer, skivor, kassetter, multimedier och videor.

Svenskt Rockarkiv
Svenskt Rockarkiv är ett förbund och musikarkiv som har som mål att samla den svenska populärmusikhistorien. I arkivet kan man hitta inspelningar, bilder, affischer, videoupptagningar, böcker och kuriosa kring den svenska populärmusikhistorien.

Svenskt visarkiv (SVA)
Centralinstitution för vis- och folkmusikforskning samt svensk jazzhistoria.

Sörmlands musikarkiv
Arkivprojekt med fokus på sörmländsk folkmusik som drivs av Södermanlands Spelmansförbund med stöd från Landstinget Sörmland. Biografier, noter, ljudexempel, filmer m.m.