Trafikregler

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstunas trafikregler

För att trafiken ska fungera så smidigt och säkert som möjligt finns trafikregler, som vilka andra lagar och regler i samhället. Genom att följa dessa löses de flesta konflikter och situationer som uppstår när man möts på våra gator och vägar.

I grund och botten gäller att visa varandra hänsyn och se till att man som trafikant gör sitt yttersta för att undvika en eventuell olycka.

De övergripande trafikreglerna finns i Trafikförordningen (Trf 1998:1276), såsom hur man skall färdas med bilen, hur man beter sig i en korsning och hur man ska samspela med andra trafikanter.

Utöver de övergripande reglerna finns kommunens lokala trafikföreskrifter som bland annat reglerar hastighetsbegränsningar, parkeringsförbud, enkelriktningar m m.