Gatubelysning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vi har ansvar för drygt 21 000 armaturer i kommunen. I Eskilstuna och Torshälla finns det gatlyktor av många modeller och alla behövs för att ge lyskraft. Vi gör regelbundna kontroller för att upptäcka trasiga lampor. Om du ser en trasig gatu- eller parkbelysning ring 016-710 71 00 eller skicka e-post.

Kontroll av belysning
Kontroll pågår. Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen
 
Underhåll av belysningen
Drift och skötsel av gatubelysningen utförs av vår entreprenör Vattenfall. De inspekterar alla lampor, armaturer och stolpar i hela Eskilstuna och Torshälla tre gånger per år:

  • Vecka 8, 9 och 10
  • Vecka 36, 37, 38 och 39
  • Vecka 44, 45, 46 och 47

Under dessa perioder kan gatubelysningen vara tänd under dagtid.

Risk för trafikfara
Under den mörka årstiden (1 oktober - 31 mars) ska fel på lampor som påverkar trafiksäkerheten vara åtgärdade inom tre dagar. Fel som utgör en fara för trafiksäkerheten eller elektriska fel ska alltid åtgärdas omedelbart.