Eskilstuna kommun
28 januari 2015 10:08

Gatubelysning

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

I Eskilstuna och Torshälla finns det gatlyktor av många modeller och alla behövs för att ge lyskraft. Vi gör regelbundna kontroller för att upptäcka trasiga lampor. Om du ser en trasig gatu- eller parkbelysning ring 016-710 71 00 eller skicka e-post.

Kontroll av belysning
Kontroll pågår. Foto: Göran Jonsson, stadsbyggnadsförvaltningen
 
Underhåll av belysningen
Drift och skötsel av gatubelysningen utförs av vår entreprenör Vattenfall. De inspekterar alla lampor, armaturer och stolpar i hela Eskilstuna och Torshälla 3 gånger per år:

  • Vecka 8, 9 och 10
  • Vecka 36, 37, 38 och 39
  • Vecka 44, 45, 46 och 47

Under dessa perioder kan gatubelysningen vara tänd under dagtid.

Sänkt energiförbrukning
Vi har ansvar för drygt 20 000 armaturer i kommunen och gatubelysningen motsvarar cirka 5,8 miljoner kWH per år. Sedan 2007 har energiförbrukningen gått ner från  6,3 miljoner till 5,8 miljoner kwh år 2010. Vi har haft särskilt fokus på att byta ut lampor mot mer energieffektiv belysning sedan 2009 och detta har alltså gett resultat.

Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid!

Risk för trafikfara
Under den mörka årstiden (1 oktober - 31 mars) ska fel på lampor som påverkar trafiksäkerheten vara åtgärdade inom en vecka. Fel som utgör en fara för trafiksäkerheten eller elektriska fel ska alltid åtgärdas omedelbart.

 

Gatuavdelningen

Gatuavdelningen_platsmodul
Drift och underhåll av gator och vägar
Besöksadress & karta
T�ng Lindstr�ms v�g 6
Postadress
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Gatuavdelningen
631 86 Eskilstuna
Kontakt
Telefon: 016-710 18 30
Fax: 016-13 20 88
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan

Gator i Torshälla

Gatu-, park-, och fritidsenheten
Postadress
Germundsgatan 18, 644 30 Torshälla
Kontakt
Telefon: 016 - 710 73 85
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan