Eskilstuna kommun
01 november 2014 04:48

Linjetrafik buss

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Att arbeta för ett hållbart transportsystem är ett sätt att ta ansvar för den värld kommande generationer ska ta över efter oss. Det bidrar också till att skapa den goda staden och en attraktiv kommun för boende, besökare och näringsliv. I ett hållbart transportsystem är en välfungerande busstrafik en av de viktigaste byggstenarna för en levande, livskraftig och attraktiv stad. Busstrafiken behöver ständigt utvecklas för att möta alla nya behov.

Buss
Buss designad av elever på Skiftinge hus, foto: Göran Jonsson

Eskilstuna har en hög andel bilresor och en låg andel bussresor. Till viss del beror detta på att bilen hittills varit normen i samhällsplaneringen, inte bara i Eskilstuna utan i samhället i stort.

Eskilstuna har alla möjligheter att bli en föregångare när det gäller att skapa ett hållbart transportsystem. Vi är modiga och utmanar och går i en riktning där bussen är normen istället för bilen i staden.

Vi arbetar för:

  • en fördubbling av resor med busstrafik ska ske fram till 2020
  • att samtliga bussar ska drivas med förnyelsebara drivmedel senast 2020 och
  • att tillgängligheten till busstrafiken ska öka till 2020


Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid!

Trafikavdelningen

Idunplan
Trafiksäkerhet, kollektivtrafik, trafikreglering och parkeringsservice
Besöksadress & karta
Alva Myrdals gata 5
Postadress
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
631 86 Eskilstuna
Kontakt
Telefon: 016-710 76 80
Fax: 016-710 76 90
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan