Busstrafik

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Bussen är en del av ett hållbart transportsystem.  En välfungerande busstrafik är en av de viktigaste byggstenarna för en levande, tät och attraktiv stad. Den underlättar för boende, besökare och näringsliv. För grupper som inte kan eller vill köra bil kan den vara en förutsättning för ett gott liv. Busstrafiken behöver dock ständigt utvecklas för att möta alla nya behov.

Buss
Buss designad av elever på Skiftinge hus. Foto: Göran Jonsson

Eskilstuna har en hög andel bilresor och en låg andel bussresor. Till viss del beror detta på att bilen hittills varit normen i samhällsplaneringen, inte bara i Eskilstuna utan i samhället i stort.

Eskilstuna har alla möjligheter att bli en föregångare när det gäller att skapa ett hållbart transportsystem. Vi är modiga och utmanar och går i en riktning där bussen är normen istället för bilen i staden.

Vi arbetar för att:

  • en fördubbling av resor med busstrafik ska ske fram till 2020.
  • samtliga bussar ska drivas med förnyelsebara drivmedel senast 2020 och.
  • tillgängligheten till busstrafiken ska öka till 2020.

 

Hos Länstrafiken hittar du information om tidtabeller, betalningsmöjligheter och linjesträckningar.

Mer om länstrafiken

 

Busslinjer


I kartan ser du alla busslinjer i Eskilstuna tätort. Du kan även se exakt var alla busshållsplatser ligger samt lägga till och ta bort olika busslinjer genom att klicka på knappen med en grön fyrkant längst till vänster i menyraden på kartan.