God man, förvaltare, överförmyndare

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Aktuell information

Överförmyndarkontoret deltar i MDH:s temadag om flyktingmottagande 29 februari

Dagens flyktingsituation är en av vår tids största utmaningar. Temadagen vill uppmärksamma positiva krafter, det engagemang som finns i lokalsamhället och olika initiativ som tas för ett bra flyktingmottagande

 Dagen är öppen för alla som är intresserade. Mer information och anvisningar för anmälan hittar du här.

Begränsade telefontider under perioden 1 februari - 31 mars.

Till expeditionen:Måndag-fredag 10.00-12.00
Till handläggare:Måndag-torsdag 10.00-12.00.

Vid brådskande ärenden mejla:overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Försenad utbetalning av arvode för god man för ensamkommande barn

Tyvärr kommer en del av gode männen för ensamkommande barn inte få arvodet för fjärde kvartalet 2015 utbetalt i januari. Istället kommer det betalas ut den 26 februari. 

Många vill bli god man för ensamkommande flyktingbarn

Det är glädjande att så många av er den senaste tiden har anmält intresse för att bli god man för ensamkommande flyktingbarn. Vi kommer att kontakta er, men ber er ha överseende för att det kan ta lite tid.

 

Överförmyndarkontoret Eskilstuna - Strängnäs

Eskilstuna och Strängnäs har ett gemensamt överförmyndarkontor. Kontoret finns på våning 5 i Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna. 

Överförmyndare ska finnas i alla Sveriges kommuner. I Eskilstuna och Strängnäs finns det en politiskt tillsatt nämnd, överförmyndarnämnden och en förvaltning med tjänstemän.

Tjänstemännens arbetsuppgifter består främst av att hitta gode män och förvaltare till dem som behöver sådan och att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och även förmyndare. Syftet med tillsynen är att se till att de som inte själva kan sköta sin ekonomi eller kontakta olika myndigheter får hjälp med detta.

En god man eller förvaltare utses endast till personer över 18 år och utses av tingsrätten. Den som hjälper en person kallas god man eller förvaltare och den som får hjälp kallas huvudman.

Ingen kan få en god man mot sin vilja eftersom det är en frivillig hjälp. En förvaltare utses till en person som inte klarar att sköta sig själv och sin egendom.

Suomeksi 


Artikel om gode män från Karlstads universitet

Att kunna leva på lika villkor är en viktig och demokratisk fråga för funktionshindrade människor. För det ändamålet behövs ibland en god man som ger stöd i det praktiska i livet. Varför är det då så dyrt att ha en god man? Forskningscirkeln ALOBIS vid Karlstads universitet bjöd in politiker och tjänstemän för att få svar i frågan. https://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/13413

Inkassobolag måste sluta jaga barn.
Läs Konsumentombudsmannens uttalande här.

Lyssna på klippet med Bo Sigeback som arbetar som god man för ensamkommande flyktingbarn.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5997132 

Årsredovisningar
Under årets fem första månader kommer arbetsbelastningen att vara extra stor i samband med granskning av årsräkningar varför vi ber er att respektera att endast förhandsbokade besök gäller.

  

Därför kontrolleras gode män och förvaltare

Den som förekommer i kronofogdemyndighetens register över personer med betalningsanmärkningar är inte lämplig att vara god man eller förvaltare. Därför gör vi från och med i år regelbundna kontroller av alla gode män och förvaltare hos kronofogdemyndigheten enligt ett beslut i Överförmyndarnämnden. Avsikten är att skydda huvudmännen. Kontroller har gjorts tidigare men inte lika regelbundet som nu kommer att ske.
Från och med i år är det inte tillåtet att hämta upplysningar från kronofogdemyndigheten utan att meddela den som kontrollen gäller. Därför skickas numera också en kopia till den som kontrolleras.


Överförmyndaren söker gode män/förvaltare som kan ta ett uppdrag till!

Hör av dig omgående till Överförmyndarkontoret om utrymme finns för ytterligare uppdrag. Kontakta administratör Lena Hendel 016-710 50 80.
Vi behöver din hjälp!

 

Har du tid att hjälpa en medmänniska?

Överförmyndarnämnden har stort behov av flerspråkiga gode män/förvaltare samt även teckenspråkskunniga. Du som är intresserad av uppdrag som god man/förvaltare - kontakta Överförmyndarkontoret.

 

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Att vara god man och förvaltare är ett viktigt uppdrag. I de flesta fall gör gode män och förvaltare en mycket god insats för den företräder. Det är samtidigt viktigt att säkerställa att alla som utses är lämpliga och kompetenta. Regeringen föreslår därför en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret. En god man eller förvaltare ska inte utses för fler uppdrag än personen klarar av. Vidare föreslås att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs.

Läs mer om förslaget här

 

Stöd och försäkring för gode män och förvaltare

Du som är god man eller förvaltare kan få stöd av andra erfarna gode män och förvaltare genom stödfunktionen som Eskilstuna God man och Förvaltarförening (EGFF) har. Stödfunktionen är öppen för samtliga gode män och förvaltare. Du kan läsa mer om Stödfunktionen på föreningens hemsida.

Som god man eller förvaltare kan du bli medlem i Eskilstuna God man och Förvaltarförening (EGFF) eller Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare (SFFS). Då har du bland annat tillgång till en ansvarsförsäkring, något som är viktigt för dig. Du hittar mer information om föreningarna samt om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare på följande länkar:

Eskilstuna god man och förvaltarförening
http://www.eskilstunagodman.se

Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare http://www.rfs.se/Foreningar/strangnas_frivilliga/

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare
http://www.rfs.se/