God man, förvaltare, överförmyndare

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna och Strängnäs har ett gemensamt överförmyndarkontor. Kontoret finns på våning 5 i Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna. 


 

Överförmyndare ska finnas i alla Sveriges kommuner. I Eskilstuna och Strängnäs finns det en politiskt tillsatt nämnd, överförmyndarnämnden och en förvaltning med tjänstemän.

Tjänstemännens arbetsuppgifter består främst av att hitta gode män och förvaltare till dem som behöver sådan och att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och även förmyndare. Syftet med tillsynen är att se till att de som inte själva kan sköta sin ekonomi eller kontakta olika myndigheter får hjälp med detta.

En god man eller förvaltare utses endast till personer över 18 år och utses av tingsrätten. Den som hjälper en person kallas god man eller förvaltare och den som får hjälp kallas huvudman.

Ingen kan få en god man mot sin vilja eftersom det är en frivillig hjälp. En förvaltare utses till en person som inte klarar att sköta sig själv och sin egendom.

Suomeksi 


 

Aktuell information

Begränsade telefontider veckorna 27-31
Mellan 29 juni och 31 juli har handläggarna telefontid måndag och torsdag 10.00 - 12.00. Ingen telefontid till expeditionen.
Välkommen att mejla in dina frågor till: overformyndarkontoret@eskilstuna.se

Receptionen, Värjan plan 5, är stängd veckorna 27 - 29
Mellan 18 juni och 19 juli är receptionen stängd. Inga handlingar kan därför lämnas. Vi hänvisar istället till post eller mejl.

Artikel om gode män från Karlstads universitet

Ingress:"Att kunna leva på lika villkor är en viktig och demokratisk fråga för funktionshindrade människor. För det ändamålet behövs ibland en god man som ger stöd i det praktiska i livet. Varför är det då så dyrt att ha en god man? Forskningscirkeln ALOBIS vid Karlstads universitet bjöd in politiker och tjänstemän för att få svar i frågan." Länk till artikeln: https://www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/13413

 

När får jag arvodesbeslutet?

I år är vi ovanligt sena i arbetet med att granska årsräkningar. Det beror bland annat på att antalet ärenden ökar. För att möta de ökade behoven har vi anställt ytterligare personal, både tillsvidare (fast anställning) och på viss tid. Trots det kommer många gode män och förvaltare att få arvodesbesluten senare än vanligt. Vi beklagar detta. Du kan läsa mer om granskningen av årsräkningar under Mer information.

Inkassobolag måste sluta jaga barn.
Läs Konsumentombudsmannens uttalande här.

 

Lyssna på klippet med Bo Sigeback som arbetar som god man för ensamkommande flyktingbarn.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5997132

 

Telefontider
Se aktuella kontaktuppgifter i spalten till höger.

Årsredovisningar
Under årets fem första månader kommer arbetsbelastningen att vara extra stor i samband med granskning av årsräkningar varför vi ber er att respektera att endast förhandsbokade besök gäller.

  

Därför kontrolleras gode män och förvaltare

Den som förekommer i kronofogdemyndighetens register över personer med betalningsanmärkningar är inte lämplig att vara god man eller förvaltare. Därför gör vi från och med i år regelbundna kontroller av alla gode män och förvaltare hos kronofogdemyndigheten enligt ett beslut i Överförmyndarnämnden. Avsikten är att skydda huvudmännen. Kontroller har gjorts tidigare men inte lika regelbundet som nu kommer att ske.
Från och med i år är det inte tillåtet att hämta upplysningar från kronofogdemyndigheten utan att meddela den som kontrollen gäller. Därför skickas numera också en kopia till den som kontrolleras.


Överförmyndaren söker gode män/förvaltare som kan ta ett uppdrag till!

Hör av dig omgående till Överförmyndarkontoret om utrymme finns för ytterligare uppdrag. Kontakta administratör Lena Hendel 016-710 50 80.
Vi behöver din hjälp!

 

Har du tid att hjälpa en medmänniska?

Överförmyndarnämnden har stort behov av flerspråkiga gode män/förvaltare samt även teckenspråkskunniga. Du som är intresserad av uppdrag som god man/förvaltare - kontakta Överförmyndarkontoret.

 

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Att vara god man och förvaltare är ett viktigt uppdrag. I de flesta fall gör gode män och förvaltare en mycket god insats för den företräder. Det är samtidigt viktigt att säkerställa att alla som utses är lämpliga och kompetenta. Regeringen föreslår därför en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret. En god man eller förvaltare ska inte utses för fler uppdrag än personen klarar av. Vidare föreslås att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs.

Läs mer om förslaget här

 

Försäkring för gode män och förvaltare

 

Genom medlemskap i Eskilstuna God man och Förvaltarförening (EGFF) eller Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare (SFFS) kan du som är god man eller förvaltare teckna Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetares försäkring.

Ytterligare information kan lämnas av:

EGFF:s ordförande Kerstin Wåhleman Wronkow, telefon 0703-703 838 e-post: wahleman@gmail.com
EGFF:s kassör Inger Kvarnö telefon 0706-338 876 e-post: inger.kvarno@telia.com
Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare strangnas.ffs@telia.com

 

 

Information om försäkringen finns också att läsa på http://www.rfs.se/medlemsservice/skaffa_forsakring/extraforsakring_godeman_forvaltare/