Eskilstuna kommun
25 april 2014 07:48

Medlingsverksamheten

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Medlingens grundtanke är att ett möte skall äga rum mellan en ung person som begått brott och den person som drabbades av brottet. Mötet sker med en opartisk medlare och ger en möjlighet för parterna att tillsammans prata om det som hänt.

Medling kan passa för många typer av brott som skadegörelse, stöld och misshandel, och erbjuds i första hand ungdomar och unga vuxna under 21 år. Även icke straffmyndiga – under 15 år – kan delta i medling eftersom medling inte är jämförbart med rättegång.

Vad kan medling innebär för dig som blivit utsatt för ett brott?

Medling ger dig chansen att få ett ansikte på den som orsakat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor och förklara vilka konsekvenser brottet medförde. Under medlingen finns också möjlighet att komma överens om hur gottgörelse kan ske.

… och för dig som begått ett brott?

Du får möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka ställa till rätta så långt det går. Under medlingen finns också möjlighet att komma överens om hur gottgörelse kan ske. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.

Du kan själv ta initiativ till medling genom utredare hos polisen, socialsekreterare, frivårdsinspektör, stödperson eller genom att direkt kontakta Medlingsverksamheten, telefonnummer 016-710 17 40 eller skicka e-post till oss.

Medlingsverksamheten bedrivs av kommunen i samarbete med polisen, åklagarmyndigheten, frivården och Brottsofferjouren.

 

 medling

Serviceinsats

Medling vid brott 

ServiceCenter

Öppettider
Måndag-fredag 8.00-17.00.
Besöksadress & karta
Alva Myrdals gata 5
Postadress
ServiceCenter
Alva Myrdals gata 5
631 86 Eskilstuna
Kontakt
Telefon: 016-710 10 30
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan