Eskilstuna kommun
20 april 2014 10:15

Beroendecentrum ung - öppen verksamhet för unga med missbruksproblem

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

N-rjeholmebron191

Beroendecentrum Ung erbjuder information, rådgivning och behandling för ungdomar med missbruksproblematik och deras familjer samt övrigt nätverk.

Vi arbetar förebyggande och behandlande med ungdomar upp till 18 år. Till verksamheten kan ungdomar och föräldrar ringa för att få information, rådgivning och/eller tidsbeställning för besök. En socialsekreterare kan också ta beslut om insatser för en ungdom. Vi finns på Kungsgatan 39.

Beroendecentrum Ung är en samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten.

Beroendecentrum Ung erbjuder:

 •  Individuella kontakter
 •  Föräldrakontakter 
 •  Familjesamtal
 •  Nätverksmöten
 •  Samtalsgrupper
 •  Hälsosamtal
 •  Drogförebyggande samtal
 •  Drogtester
 •  Information och rådgivning
 •  Återfallsprevention
 •  Cannabisavvänjningsprogrammet
 •  ART individuellt eller med familj.


 

Kontaktinformation

Öppettider
Telefontid måndag-fredag 11.00 - 12.00
0700-86 68 11
Det går bara att boka tid per telefon
Besöksadress & karta
Kungsgatan 39 Eskilstuna
Postadress
Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen
Eskilstuna kommun
631 86 Eskilstuna
Kontakt
Telefon: 0700-86 68 11
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan