Kontaktuppgifter

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Solåsen 

Solåsens vård- och omsorgsboende

SHS-vägen 4
633 70 Hållsta

Enhetschef Yvonne Nordqvist

 016-710 10 36 (dagtid)
yvonne.nordqvist@eskilstuna.se

Kansli/personalexpedition: 

016-710 16 17 (dagtid)

Sjuksköterskeexpedition:

016-211 06, 070-340 24 53 (dagtid)

Kökschef:
016-213 73

Mobil personal:

 070-086 66 02