STOPP - samverkan mot våld i nära relation

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

STOPP erbjuder kvinnor och män som har blivit utsatta för någon form av våld av en partner i nära relation, stöd genom samtal för att kunna förändra sin situation och bearbeta tidigare upplevelser.

Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem. Fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser.

Det könsrelaterade våldet utgör en kränkning som inskränker eller upphäver kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter.

STOPP är en samverkan mellan socialtjänsten i Eskilstuna och Strängnäs, Polisen, Åklagarkammaren, Kriminal-vården, och Landstinget. STOPP har också ett nära samarbete med Kvinnojouren MOA.

Vem som helst kan ta kontakt. Fallet behöver inte vara polisanmält.

Ta mig snabbt härifrån

Illustration