Eskilstuna kommun
05 mars 2015 12:48

Socialjouren

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Socialjouren är anträffbar dygnet runt året om när övriga delar av Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen inte är tillgängliga. Verksamheten är inriktad mot akuta sociala problem. Vid tidspress prioriterar socialjouren alltid ärenden där barn och ungdom är inblandade.

Socialjourens uppgifter är:

  • rådgivning, hänvisning och upplysning
  • biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL)
  • stödjande eller utredande samtal
  • hembesök
  • åtgärder enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
  • åtgärder enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
     

Socialjouren

Akuta sociala problem
Öppettider

Vid akuta fall dagtid,
ring 016-710 10 30
Efter kontorstid, ring 112

Kontakt
Telefon: 016-710 10 30
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan