Ansökningsblanketter

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Här kan du hämta hem, fylla i samt skriva ut blanketter på din skrivare. Dessutom kan du spara de ifyllda blanketterna som dokument på din hårddisk. Observera att sedan blanketten fyllts i och skrivits ut, måste den undertecknas innan den skickas in.

 

Nedan kan du välja bland olika blanketter för att ansöka om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, strandskyddsdispens samt göra en anmälan.

  

Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov samt anmälan

 

Ansökan om slutbesked

 

Ansökan om förhandsbesked

 

Ansökan om skyltlov

 

Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

 

Ansökan eller anmälan kompletteras med erforderliga ritningar och skickas till Stadsbyggnadsförvaltningen, Byggavdelningen, 631 86 ESKILSTUNA

 eller mailas till bygglovsavdelningen@eskilstuna.se


Information om behandling av personuppgifter enligt PuL
Stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom stadsbyggnadsförvaltningen. De personuppgifter du lämnar kommer att registreras och behandlas i vårt datasystem för att vi ska kunna administrera ditt ärende.