Buller

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Vad är buller?

Fågelkvitter, lövverk som rör sig i vinden, vågor, bruset från en fors… Det är ljud som vi oftast tycker om att höra. Detsamma gäller ofta ljud som vi har möjlighet att påverka. Helt annorlunda är det med ljud som vi inte upplever av fri vilja och inte går att stänga av, till exempel hög musik, trafikbrus eller ljudliga gräl hos grannen. Musik från den egna stereon upplevs sällan som buller om det är du själv som valt musiken. Om grannens musik hörs in till din bostad sent på kvällen är det däremot troligt att du upplever ljudet störande. Buller definieras alltså som oönskat ljud.  

Blir du störd av dina grannar?

Läs om bullersanering