Finansiering

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

 Företagsfinansiering

Behöver du pengar för att starta ditt företag eller för att utveckla företaget genom att göra investeringar? Fundera över de alternativ som finns och vilka konsekvenser de för med sig. Det finns mycket du kan göra själv -vårda kunder och leverantörer, håll kostnader nere och använd kontakter.

Att skaffa externt kapital är en möjlighet men tar också både tid och kraft. Finansiären ställer krav på både ansökan och rapportering, dessutom kan det innebära att ditt eget inflytande i företaget minskar. Lån ska betalas tillbaka och säkerheter innebär alltid att du tar en risk med företagets eller din privata ekonomi.

Läs mer om finansiering i olika skeden på verksamt.se en webbplats med service och information från Bolagsverket, skatteverket och Tillväxtverket.

Via projekttorget får företag hjälp att hitta rätt bland nationella och internationella ansökningsutlysningar och det finns möjlighet att söka konsultcheckar för att finansiera ansökningsfasen. Tjänsten finns på Munktell Science Park.

För dig som utvecklar något nytt för en marknad, en innovation, kan det vara möjligt att söka bidrag, förstudiemedel, hos Almi. Till ALMI kan du också vända dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov eftersom de erbjuder riskvillig finansiering när ingen annan gör det. Exempel på lån hos Almi är; Företagslån – Lån för både nya och redan etablerade företag.
Mikrolån – För företag med mindre kapitalbehov.
Innovationslån – För utveckling av innovationsprojekt.
Exportfinansiering – För dig som säljer till utländska marknader.

Ni som i samverkanutvecklar något på landsbygden  kan eventuellt söka medel via leader inlandet.

Det finns också en del andra finansieringsmöjligheter, vilka som finns kan variera över tiden. Är du osäker på vilken typ av finansiering just ditt företag kan söka för ett ändamål? Kontakta någon i nätverket Din idé så lotsar vi dig rätt.