Forskning och produktutveckling

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Energieffektiva företag

Green production system

Ett projekt i syfte att ange förutsättningar och ramar för vad en grön produktion är samt att identifiera ”best praxis” idag. I projektet ingår Haldex AB,  Volvo Technology, Volvo Construction Equipment och Saab Automobile.

Industry wise

En produkt som visualiserar elanvändningen i realtid till personalen på ett företag. Produkten har utvecklats tillsammans med personal från pilotprojektet ”Energieffektiva företag”. Prototyper har under 2010 funnits på 8 företag.