Eskilstuna kommun
23 juli 2014 11:50

Historien om Fristaden

Du kan prenumerera på uppdateringar på den här sidan

Eskilstuna fristads sigill

Eskilstuna Fristad grundades 1771 som Sveriges första och enda fristad.
I Fristaden skulle småföretagare som ägnade sig åt järn-, stål- eller metallförädling
fritt få bedriva sin verksamhet oberoende av skråtillhörighet.

Under 1800-talet växte industristaden Eskilstuna fram, till stor del tack vare
fristaden. Industrialiseringen innebar en ökning av befolkningen i staden och
i de kringliggande landskommunerna. Eskilstuna kommun bildades 1971
genom att landskommunerna och Torshälla stad slogs ihop med Eskilstuna
stad.

Industrisamhällets omstrukturering medförde en stor kris med tiotusentals
förlorade jobb och en stark utflyttning. Efter krisåren från 1970-talet fram
till slutet av 1990-talet har trenden vänt och utvecklingen har i stället varit
mycket positiv. Vi har haft en stark tillväxt tack vare medvetna satsningar
på kommunikationer, Mälardalens högskola och en bra samverkansanda.

Hur hänger då det historiska fristadsbegreppet ihop med dagens och
morgondagens Eskilstuna?

Fristaden idag

Eskilstuna – den stolta Fristaden är namnet på Eskilstunas nya vision. Till
den hör också värdeorden och erbjudandet. Visionen handlar
om hur Eskilstuna som stad och vi som lever här ska vara år 2020. Visionen tar ett viktigt avstamp i vår historia – i 1700-talets fristad. Även då handlade
det om mod, utmaningar, att välkomna olikheter och idéer och att ta
ansvar för framtiden.


Eskilstuna – den stolta Fristaden

- Vi är modiga och utmanar
- Vi välkomnar olikheter och idéer
- Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära

Kommunledningskontoret

stadshuset
Öppettider
Vardagar kl 8.00-17.00
Besöksadress & karta
Fristadstorget, 632 20 Eskilstuna, Sverige
Postadress
Eskilstuna kommun
Kommunledningskontoret
631 86 Eskilstuna
Kontakt
Telefon: 016-710 14 91
Skicka meddelande
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan
Skriv in ovanstånde text i rutan nedan